Dlaczego dezynfekcja HVAC jest tak ważna w walce z COV-19?

Proszę wyobrazić sobie teraz swoje miejsce pracy, prawdopodobnie to co Państwo sobie wyobrażą nie będzie zawierało żadnych systemów HVAC. To dlatego, że systemy HVAC zostały zaprojektowane tak, aby nie były zauważane. Ale w rzeczywistości HVAC jest ogromnym elementem prawie każdego miejsca pracy i ma rozbudowaną infrastrukturę, która biegnie przez cały budynek, trochę jak żyły i tętnice w ludzkim ciele. Niestety fakt, że systemy HVAC łączą tak wiele przestrzeni i są zaprojektowane do szybkiego krążenia powietrza, czyni je również głównym czynnikiem ryzyka podczas epidemii wirusów, takich jak koronawirus.

Tak więc, jeśli chcą Państwo naprawdę zdezynfekować swoje miejsce pracy i zapewnić bezpieczne działanie, należy pomyśleć o HVAC. Muszą Państwo myśleć o odkażaniu i higienie w miejscach, których nie widać – na przykład w kanałach powietrznych – tak samo jak w przypadku widocznych powierzchni, takich jak podłogi, biurka i klamki.

Największym błędem jest myślenie, że dezynfekcja HVAC oznacza po prostu czyszczenie filtrów. Naprawdę dezynfekcja filtrów to tylko jeden element obrazu; filtr jest tylko punktem końcowym. Za każdym filtrem znajduje się ogromny system, w którym mogą nadal krążyć wirusy i powstawać bakterie. Nie można tego zignorować. Zwalczanie koronawirusa w systemie HVAC wymaga również czyszczenia wnętrza kanałów, klimakonwektorów i central wentylacyjnych.

Musimy również pamiętać, że dezynfekcja HVAC powinna być skoordynowana z większą strategią higieny. Mowa tu o środkach, takich jak systematyczna dezynfekcja powierzchni, szkolenie w zakresie higieny personelu, a nawet wykorzystanie nowych technologii. Na przykład istnieje obecnie wiele rodzajów rozwiązań, które mogą znacznie zmniejszyć liczbę kontaktów osobistych i kontaktów między skórą w ciągu dnia pracy.

Okresowa kontrola, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych jest niezbędnym elementem utrzymania higieny HVAC w naszym środowisku wewnętrznym. Komponenty centrali wentylacyjnej i komory dystrybucji powietrza, w których znajdują się zanieczyszczenia organiczne, cząsteczki pyłu, osady węgla i rdzy, aktywne bakterie i rozwój pleśni, mogą przyczyniać się do niedoborów przepływu powietrza i powodować nieprzewidziane problemy zdrowotne użytkowników budynków. Zazwyczaj nasze operacje czyszczenia obejmują procesy odkurzania i kontroli dezynfekcji HEPA w celu osiągnięcia standardów czystości i higieny. Komponenty, które należy wziąć pod uwagę w ramach procesu czyszczenia, mogą obejmować: zespoły filtracyjne, cewki grzewcze i chłodzące, miski kondensatu, dreny kondensatu, systemy nawilżania, wentylatory, przedziały wentylatorów, izolację, przepustnice.

W wyniku użytkowania obiektu powstają zanieczyszczenia w postaci pyłów i nalotów, które osadzają się w wewnętrznych powierzchniach przewodów wentylacyjnych. To powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza, a w konsekwencji zmniejszenie strumienia nawiewanego oraz wywiewanego powietrza. Ponadto, osadzone na filtrach zanieczyszczenia w postaci grzybów, pleśni i mikroorganizmów mogą powodować pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób przebywających w budynku.

Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnej może prowadzić do wzmożonego zużycia energii elektrycznej. Wstępna inspekcja pozwoli ustalić czy nie doszło do zatkania przepustnic przeciwpożarowych.

Głównymi wskazaniami dla wykonania usługi mycia i dezynfekcji central wentylacyjnych są:

– ochrona zdrowia pracowników,

– redukcja kosztów energii elektrycznej,  

– zmniejszenie ryzyka pożaru.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z przeprowadzonego zabiegu mycia i dezynfekcji central wentylacyjnych dla jednego z Wrocławskich biurowców.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *