Zamgławianie pomieszczeń

Jak wygląda dezynfekcja pomieszczeń?

W obecnej sytuacji COVID-19 dezynfekcja i odkażanie miejsc pracy jest koniecznością dla zdrowia i bezpieczeństwa całego personelu w biurze. Ale na wpół wykonana dezynfekcja jest tak dobra jak żadna. Czym dokładnie jest dezynfekcja, która obejmuje wszystkie zagrożone przestrzenie w budynku? Wyjaśnimy więcej poniżej.

Dezynfekcja zapobiegawcza

Ma zahamować rozprzestrzenianie się zarazków i chorób, gdy nie ma jeszcze potwierdzonego przypadku COVID-19. Zapobiega to pogarszaniu się potencjalnych zagrożeń i eliminuje wszystkie normalne zarazki, które mogą zagrozić układowi odpornościowemu twoich pracowników.

Reaktywna dezynfekcja

W przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego przypadku zakażenia konieczna jest reaktywna dezynfekcja w celu wyeliminowania zagrożenia. Ponieważ COVID-19 może pozostać przy życiu na powierzchniach takich jak plastik i stal nierdzewna do 3 dni, natychmiastowa dezynfekcja wyeliminuje wirusa i zapobiegnie dalszej infekcji w wyniku kontaktu z powierzchniami.

Zamgławianie pomieszczeń

Dokładna dezynfekcja obejmuje:

 

1.Mgła dezynfekująca

Zaczynamy od przeciwbakteryjnego leczenia powietrzem. Używając urządzenia o bardzo małej objętości do drobnej mgły w całej przestrzeni biurowej, środek dezynfekujący jest rozpylany w powietrzu, aby wyeliminować wszelkie unoszące się w powietrzu cząsteczki i wirusy. Zapewnia to dezynfekcję i odświeżenie powietrza w biurze, eliminując cząsteczki unoszące się w powietrzu. Otwory wentylacyjne są również dezynfekowane w celu wyeliminowania powszechnego gromadzenia się kurzu i alergenów w otworach wentylacyjnych. Od 2006 roku nasza firma zajmuje się czyszczeniem oraz dezynfekcją układów wentylacji oraz klimatyzacji. Metody wprowadzone przez nas gwarantują 100% skuteczność w zwalczaniu i dezynfekcji: drobnoustrojów, bakterii oraz wirusów na powierzchniach handlowych, biurowych, oraz obiektach użyteczności publicznej. Jesteśmy innowatorem z zakresu najnowszych technologii takich jak HGM ULV FOGGER z zakresu dezynfekcji powierzchni. Wszystkie prace wykonywane na terenie polski oraz innych krajach Unii Europejskiej prowadzone są w najwyższych standardach zabezpieczenia dla pracowników naszej firmy jak i mienia klienta. Stosujemy najskuteczniejsze metody dezynfekcji oferowane na światowych rynkach. HGM ULV FOGGER jest to metoda oprysku powierzchni dezynfekowanej mikro mgiełką (kropla płynu dezynfekującego w tolerancji od 5 mikronów do 10 mikronów). Urządzenia typu FOGGER to specjalistyczny sprzęt przeznaczony do dezynfekcji całych pomieszczeń, mikro mgła dociera w każde nawet mało dostępne miejsce pomieszczenia w którym prowadzone są prace dezynfekujące. 

2.Głębokie czyszczenie i ekstrakcja dywanów

Wykładzina może być jednym z najbrudniejszych obszarów w biurze. Jest także „pochłaniaczem”, który wychwytuje i zatrzymuje wiele mikroorganizmów. Aby zapewnić odpowiednią dezynfekcję dywanu, stosowane są środki dezynfekujące, a wirusy i cząsteczki w dywanie są usuwane za pomocą profesjonalnych urządzeń do prania dywanów.

3.Czyszczenie i ekstrakcja tapicerki

Często używane tapicerki  krzeseł i sof to wysokie punkty styku w biurze. Materiały tekstylne również zatrzymują bakterie i alergeny i nie są łatwe do czyszczenia. Ekstrakcja tapicerki obejmuje wyspecjalizowane maszyny ekstrakcyjne z chemicznymi środkami dezynfekującymi, które pokrywają wszystkie obszary tapicerki, z którymi ludzie mają kontakt.

4.Dezynfekcja wszystkich powierzchni, szczególnie tych najczęściej dotykanych

Stoły i biurka to nie jedyne powierzchnie wymagające dezynfekcji. Kropelki z kichania i kaszlu mogą osadzać się na powierzchniach, takich jak ramki do zdjęć i przełączniki, i mogą pozostać nietknięte, jeśli powierzchnie są rzadko czyszczone. Dokładne usunięcie wszystkich powierzchni, w tym biurek, ram obrazów, półek, przełączników, przewodów i urządzeń ze środkiem dezynfekującym, usuwa bakterie i wirusy pozostające na tych powierzchniach. Używamy chemicznych środków dezynfekujących takich jak Virusolve+. Jest to koncentrat, który jest opatentowanym płynnym preparatem do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu. Kombinacja składników aktywnych, w tym poliaminy nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających chlor, alkoholi, kwasu nad-octowego i nie wymaga aktywatora. W ten sposób zapobiegamy ryzyku przenoszenia zakażeń krzyżowych z powierzchni, powodowanych przez spory, prątki, bakterie, wirusy (osłonkowe i bezosłonkowe) oraz grzyby. Dobrze przeprowadzony zabieg dezynfekcji nie tylko hamuje rozwój drobnoustrojów, ale też niszczy ich materiał genetyczny. Stosowane przez nas środki są bezpieczne dla metali, szkła i tworzyw sztucznych.

5.Usunięcie wszystkich bakterii z krzeseł i nóg stołu

Krzesła i nogi stołowe są często zaniedbywane w codziennym czyszczeniu, a te elementy umeblowania można  łatwo nadepnąć i roznieść zarazki. Kurz i bakterie mogą osadzić się na nich i przemieszczać wraz z przenoszeniem mebli. Podczas dokładnej dezynfekcji należy zwrócić uwagę na dezynfekcję miejsc, które mogą zostać pominięte.

Jakimi metodami wykonuje się dezynfekcję?

1.Czyszczenie

Czyszczenie to usuwanie widocznych zabrudzeń (np. Materiałów organicznych i nieorganicznych) z przedmiotów i powierzchni i zwykle odbywa się ręcznie lub mechanicznie przy użyciu wody z detergentami lub produktami enzymatycznymi. Dokładne czyszczenie jest niezbędne przed dezynfekcją i sterylizacją na wysokim poziomie, ponieważ materiały nieorganiczne i organiczne, które pozostają na powierzchniach instrumentów, zakłócają skuteczność tych procesów. Dekontaminacja usuwa patogenne mikroorganizmy z przedmiotów, dzięki czemu można z nimi bezpiecznie obchodzić się, używać ich lub usuwać.

2.Zamgławianie

Dezynfekcja powietrza. Jest to technika rozpylania mgły dezynfekującej w celu zwalczania środków przeciwdrobnoustrojowych. Ta technika rozpylania środków dezynfekujących jest bardzo popularna w ostatnim czasie i znajduje zastosowanie w szpitalach, rolnictwie, pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych etc. Stosowanie chemicznych środków dezynfekujących jako mgieł jest metodą stosowaną rutynowo w przemyśle spożywczym. Celem jest stworzenie i rozpylenie aerozolu dezynfekującego w celu zmniejszenia liczby drobnoustrojów w powietrzu, a także nałożenie środka dezynfekującego na powierzchnie, które mogą być trudno dostępne. Zamgławianie umożliwia rozprowadzenie środka chemicznego po całym pomieszczeniu, włącznie z największymi szczelinami i zakamarkami, dzięki czemu zabieg dezynfekcji jest skuteczny. Sam zabieg jest dość krótki i nie potrzeba dużo czasu żeby go wykonać zwłaszcza w porównaniu z metodą tradycyjnego oprysku. Nie moczy dezynfekowanych powierzchni.

3.Sterylizacja

Bardzo popularna w medycynie. Spośród wszystkich dostępnych metod sterylizacji wilgotne ciepło w postaci nasyconej pary pod ciśnieniem jest najczęściej stosowane i najbardziej niezawodne. Sterylizacja parowa jest nietoksyczna, niedroga, szybko działa bakteriobójczo, skrytobójczo oraz szybko ogrzewa i penetruje tkaniny. Podobnie jak wszystkie procesy sterylizacji, sterylizacja parowa ma szkodliwe działanie na niektóre materiały, w tym korozję i spalanie smarów związanych z instrumentami dentystycznymi.

4.Ozonowanie 

Ozon jest stosowany od lat jako środek dezynfekujący do wody pitnej. Ozon powstaje, gdy O2 jest zasilany energią i dzieli się na dwie cząsteczki monatomowe (O1). Monatomowe cząsteczki tlenu następnie zderzają się z cząsteczkami O2, tworząc ozon, którym jest O3. Zatem ozon składa się z O2 z luźno związanym trzecim atomem tlenu, który jest łatwo dostępny dla przyłączania się i utleniania innych cząsteczek. Ten dodatkowy atom tlenu sprawia, że ​​ozon jest silnym utleniaczem, który niszczy mikroorganizmy, ale jest wysoce niestabilny (tj. Okres półtrwania 22 minut w temperaturze pokojowej). Proces ozonowania jest zgodny z szeroką gamą powszechnie stosowanych  w medycynie materiałów np. ze stali nierdzewnej, tytanu, anodowanego aluminium, ceramiki, szkła, krzemionki, PVC, teflonu, silikonu, polipropylenu, polietylenu i akrylu. Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 μg/dm3). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 μg/dm3. Dlatego ważne jest aby zabiegi ozonowania były przeprowadzone przez certyfikowanych wykonawców. Podczas przeprowadzania tego typu zabiegu należy pamiętać o kilku ważnych wytycznych:

– w ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, należy z niego także usunąć rośliny,

– należy pamiętać, aby ludzie nie przebywali także w pomieszczeniach sąsiadujących z ozonowanymi, do których pewne ilości ozonu mogłyby przeniknąć. Bezwzględnie należy wykluczyć możliwość ekspozycji na podwyższone stężenia ozonu osób postronnych,

– pomieszczenia, w których przebywają ludzie nie są hermetyczne. Pomieszczenia podlegające ozonowaniu powinny być w związku z tym odpowiednio uszczelnione, tak aby ozon nie wydostawał się na zewnątrz do sąsiednich pomieszczeń ani do środowiska,

– generatory ozonu wykorzystywane do ozonowania pomieszczeń powinny być wyposażone w deozonatory – urządzenia zapewniające przekształcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut (poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótszym),

– wszelkie materiały wrażliwe na działanie ozonu powinny być usunięte z pomieszczeń. Ozon może powodować uszkodzenie materiałów, szczególnie tych wykonanych z gum naturalnych,

– nie należy stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych,

– w ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiania obiektów zabrudzonych olejem lub smarem,

– ozonowanie nie powinno być wykonywane przez osoby z zaburzeniami węchu,

– po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres co najmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia odkażania,

– należy wykonać pomiar stężenia ozonu przed ponownym rozpoczęciem użytkowania ozonowanego pomieszczenia. Warunkiem rozpoczęcia użytkowania powinny być wyniki zgodne z wartościami dopuszczalnymi określonymi w zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP, 1996, No. 19 poz. 231),

– generatory ozonu najczęściej nie posiadają badań potwierdzających ich działanie wobec drobnoustrojów zgodnie z zasadami przyjętymi dla preparatów o działaniu biobójczym, w szczególności wirusobójczym. W zależności od stężenia ozonu w powietrzu i czasu kontaktu, możliwe jest działanie na drobnoustroje, które nie odpowiada obecnym wymaganiom biobójczości, w szczególności działania wirusobójczego.

Procesu ozonowania pomieszczeń nie należy rozważać jako jedynego działania mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i stosować takie działania jedynie w uzasadnionych przypadkach np. w pomieszczeniach, w których przebywały osoby z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19. Stosowanie dezynfekcji w postaci ozonowania nie zwalnia z konieczności dochowania podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego otoczenia. Należy często myć i dezynfekować ręce oraz powierzchnie, które mogą być narażone na zanieczyszczenie, a dodatkowo wietrzyć pomieszczenia poprzez otwieranie okien i unikać przebywania w pomieszczeniach, w których występuje znaczne zagęszczenia osób.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *