Czyszczenie wentylacji

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!
+48 602 552 541
+48 606 309 794

hgm clean czyszczenie wentylacji technologia hydmaster 1

Usługi w zakresie czyszczenia systemów wentylacji:
– wykonywanie inspekcji stanu kanałów wentylacyjnych
wykonywanie badań mikrobiologicznych
czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, tłuszczowych i innych
czyszczenie kanałów, central i wymienników ciepła
– czyszczenie anemostatów, przepustnic, tłumików
czyszczenie i dezynfekcja okapów, wentylatorów i innych

hgm clean czyszczenie wentylacji technologia hydmaster 3

Czyszczenie systemu wentylacyjnego zawsze poprzedzamy wykonaniem szczegółowej inspekcji stanu kanałów. Poziom zanieczyszczeń w ich wnętrzu oceniamy przy pomocy specjalistycznego robota, wyposażonego w kamery. Wyniki przeprowadzonych badań dokumentujemy w postaci zapisu filmowego oraz zdjęć fotograficznych. Jeśli zachodzi obawa istnienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, wykonujemy odpowiednie testy i badania laboratoryjne.

Gdy wyniki inspekcji okazują się niezadowalające przystępujemy do czyszczenia instalacji.
W pierwszej kolejności zabezpieczamy sprzęty i urządzenia znajdujące się wewnątrz pomieszczenia. Następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, montujemy klapy rewizyjne zaznaczając ich umiejscowienia na projekcie.

Usługę czyszczenia świadczymy wykorzystując urządzenia wiodącej, światowej marki LIVA AIR. Są to między innymi specjalistyczne, nowoczesne maszyny wyposażone w różnego rodzaju szczotki zamocowane na giętkich obrotowych wałkach. Za ich sprawą brud zalegający na ściankach kanałów jest odrywany, a następnie usuwany za pomocą urządzenia podciśnieniowego wyposażonego w wymienne sekcje filtrujące.

Podciśnienie powoduje odessanie całego zabrudzenia z kanału do maszyny. Jest to jedyna metoda oczyszczania kanałów z blisko 100% skutecznością, nie powodująca żadnego zapylenia wewnątrz budynku, a jednocześnie zapobiegająca powrotowi zabrudzenia do instalacji.

Używane przez nas maszyny posiadają włókninę filtrującą, filtry przedwstępne (kieszeniowe) oraz filtry HEPA cechujące się 99 % skutecznością, co sprawia, że całość szkodliwych zanieczyszczeń zostaje zatrzymana wewnątrz maszyn i nie stwarza zagrożenia dla osób pozostających wewnątrz budynków. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

hgm clean czyszczenie wentylacji technologia hydmaster 2
czyszczenie wentylacji (zdjęcia przed i po) 4

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych wykonujemy dezynfekcję instalacji przy użyciu odpowiednich środków atestowanych przez PZH i rekomendowanych przez Ministra Zdrowia.

Po wykonaniu usługi czyszczenia oceniamy sprawność instalacji między innymi poprzez dokonanie pomiarów przepływów powietrza. W razie konieczności wykonujemy regulację instalacji.

Po zakończeniu prac powtórnie wprowadzamy robota do kanałów celem wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej. Filmy wraz ze zdjęciami dołączamy do składanego zleceniodawcy raportu powykonawczego.

Zdjęcia z naszych prac

Sprawdź nasz najnowszy katalog