Mycie wielkopowierzchniowe technologią PURAQLEEN

    • HGM Clean
    • Mycie wielkopowierzchniowe – PURAQLEEN

Najczęściej stosowaną przez nas (a jednocześnie najchętniej wybieraną przez naszych klientów) metodą czyszczenia elewacji jest technologia puraqleen.

Ta nowoczesna metoda czyszczenia powierzchni budynków, opiera się na wykorzystaniu wody zdemineralizowanej.

Demineralizacja polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, pochodzących od rozpuszczonych w niej soli. Demineralizację realizujemy w drodze wymiany jonowej na złożu mieszanym. Złoże mieszane to specjalnie zestawiona kombinacja jonitów, składająca się z kationitów silnie kwaśnych i anionitów silnie zasadowych. Metoda ta pozwala również na usunięcie rozpuszczonego CO2 oraz krzemionki. Woda pozbawiona minerałów bardzo silnie przyciąga wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni, którą myjemy, co pozwala nam na skrócenie czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonej usługi.

Do demineralizacji używamy specjalistycznych maszyn, do których podłączamy specjalnie stworzone do tego celu szczotki na wysięgnikach.
Maszyna poprzez szczotki podaje (nawet do 30 metrów w górę) zdemineralizowaną wodę o bardzo wysokim stopniu czystości. W praktyce pozwala to na czyszczenie powierzchni bez zastosowania środków chemicznych, oraz bez użycia podnośników czy rusztowań. Należy podkreślić, iż woda zdemineralizowana jest całkowicie przyjazna dla środowiska.

Opisana technologia pozwala naszej firmie na zwiększenie wydajności i efektywności pracy. W konsekwencji pozwala na istotnie zredukowanie kosztów ponoszonych przez Państwa na usługi mycia budynków, a jednocześnie zapewnia uzyskanie znakomitych rezultatów.
Metoda znajduje zastosowanie przy myciu elewacji wykonanych ze szkła, stali, aluminium, tynku strukturalnego, tynku organicznego, cegły, cegły klinkierowej, tworzyw sztucznych, czyli praktycznie wszystkich dostępnych materiałów na rynku.

Sprawdź nasz najnowszy katalog

Do podstawowych zalet technicznych systemu PURAQLEEN należą takie właściwości jak:

Do podstawowych zalet technicznych systemu ULBRICHFUGE należą takie właściwości jak

 Nawet podczas czyszczenia nasłonecznionych i nagrzanych powierzchni

co przedłuża okres, w którym powierzchnia pozostaje czysta

Mycie powierzchni szklanych, elewacji tynkowych, zadaszeń oraz wielu innych

Dzięki zastosowaniu materiałów tytanowych i włókien węglowych, szybki montaż i demontaż urządzenia

Możliwość mycia większości wysokich budynków bez konieczności wynajmu podnośników

Urządzenie może zasysać wodę ze zbiornika

Do 200m2/h pracy