Jakie są przyczyny pęknięć dylatacji?

Jeśli masz betonową podłogę w swoim budynku, wiesz, że szczeliny dylatacyjne są konieczne, aby umożliwić naturalne rozszerzanie się i kurczenie, które powstaje w wyniku zmian temperatury. Bez tych połączeń duże pęknięcia mogą przemieszczać się po podłodze, powodując kosztowne uszkodzenia. Podczas gdy dylatacje posadzek betonowych są zaprojektowane tak, aby pochłaniać i rozpraszać naprężenia wywołane temperaturą i ruchem, w skrajnych przypadkach same dylatacje mogą pękać. 

Dylatacje są niezbędnym elementem wielu systemów podłogowych, projektuje się je w celu zwiększenia elastyczności, zmniejszenia naprężeń i kompensacji ruchu, niewspółosiowości    
(zdarza się że płyty posadzki nie posiadają tej samej linii prostej i osadzone są w różnych osiach), wibracji i innych zmiennych.

Dylatacje działają jak uszczelniona sprężyna, umożliwiając rozszerzanie, elastyczność i ruch. Bez dylatacji płyty posadzki mogłyby pęknąć nachodząc na siebie zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu. Ma to olbrzymie znaczenie dla konstrukcji budynku, która może zostać uszkodzona. Z punktu widzenia użytkownika np. hali magazynowej wysokiego składu nierówna, spiętrzona posadzka jest niebezpieczna dla transportowanych towarów i przede wszystkim dla pracowników hali. 

Trzeba zrozumieć, że kiedy pękają dylatacje w posadzce betonowej, w rzeczywistości działają one tak, jak zostały zaprojektowane, i same chronią płyty. Wymiana pękniętych płyt betonowych jest kosztowna i czasochłonna, natomiast wymiana szczelin dylatacyjnych w betonie jest znacznie łatwiejszym zadaniem. Po wykryciu pękniętych połączeń ważne jest, aby je szybko naprawić. Niezastosowanie się do tego może spowodować dalsze pękanie nie tylko w spoinach, ale także w samej betonowej podłodze.

Z jakiego powodu dylatacje pękają?

Temperatura

Najczęstszą przyczyną powodującą pękanie szczelin dylatacyjnych w betonie jest temperatura. Prawie zawsze przedwczesne pękanie wynika z niewłaściwego planowania i niewłaściwego wyboru materiału. Inżynierowie projektują dylatacje w celu dostosowania posadzki/budynku do ruchów spowodowanych siłami fizycznymi wynikającymi z wahań temperatury. Obejmuje to siły reakcyjne ekspansywne, gdy temperatura wzrasta, i siły skurczowe, gdy temperatura spada. Beton jest złożonym materiałem budowlanym. Głównym zadaniem dla projektanta jest więc stworzenie dylatacji, które możemy poniekąd kontrolować używając określonych materiałów dylatacyjnych i łącząc je w określonych odstępach z wylanymi w odpowiednim miejscu płytami betonowymi.  

Niewłaściwy projekt

Niezbędna jest dobra komunikacja projektanta z producentem danego systemu dylatacyjnego. Dylatacje muszą być zaprojektowane z myślą o celu końcowym. Ich uszkodzenie może wystąpić, gdy producent nie jest świadomy ruchów osiowych, bocznych lub kątowych, które wystąpią podczas pracy posadzki. Nie wie też w jakim celu posadzka będzie używana, dużych ruch, obciążenie spowodowane masą urządzeń, wpływ środków chemicznych w połączeniu z wpływem temperatury, powodują uszkodzenia

Niepoprawna instalacja

Nieprawidłowe zainstalowanie dylatacji zwiększa ryzyko uszkodzenia posadzki. Aby zachować równowagę układu przez umożliwienie swobodnego odkształcania się materiałów i stykających się elementów w konstrukcji pod wpływem zmian wilgotności, temperatury i obciążeń, dylatacje bez względu na technologię czy system w jakim są wykonywane powinny być umieszczone w odpowiednich miejscach. Często popełnianymi błędami jest wykonanie dylatacji w niedostatecznej liczbie, niewłaściwym rozmieszczeniu lub niewłaściwym czasie (po stwardnieniu posadzki). Wskutek tego powierzchnia wylewki pęka. Jeżeli takie pęknięcie nie zostanie zabezpieczone przed wykończeniem, może spowodować pękanie posadzki (na przykład płytek ceramicznych).

W dużym uproszczeniu możemy więc przyjąć, że główną przyczyną pękania dylatacji jest złe planowanie i zły dobór materiałów. Należy przestrzegać następujących zalecanych wskazówek:

maksymalne odstępy między spoinami powinny wynosić od 24 do 36 razy grubość płyty, łączenia powinny być rozmieszczone w odległości od około 3 do maksymalnie 5 metrów. Bruzda do połączeń dylatacyjnych powinna mieć minimalną głębokość ¼ grubości płyty, jeżeli nacinamy posadzkę należy to zrobić w ciągu 4–12 godzin od zakończenia betonowania. Połączenia klinowe nie są zalecane przy posadzkach przemysłowych, nacięcia posadzki na sucho należy wykonać od 1 do 4 godzin po zakończeniu posadzki. Wstępnie uformowany wypełniacz spoiny powinien być stosowany do oddzielania płyt od ścian budynków,jeśli płyty betonowe zawierają siatkę drucianą, zaleca się przecięcie siatki między dylatacjami. Należy również wybrać odstępy między złączami, aby odcinki betonu były w przybliżeniu kwadratowe. W płytach przenoszących duże obciążenia powinny być stosowane metalowe kołki. Należy dokładnie zaplanować położenie wszystkich dylatacji. Zaplanuj również ilość czasu potrzebną do cięcia piłą. Stosuj połączenia izolacyjne między płytami i kolumnami, ścianami i podstawami oraz tam, gdzie krawężniki lub chodniki spotykają się z innymi konstrukcjami betonowymi.Materiały stosowane na spoiny betonowe muszą być wystarczająco elastyczne, aby wchłonąć lub odkształcić się w razie potrzeby, a następnie móc powrócić do pierwotnego stanu.

Metody naprawy dylatacji

Połączenia betonowe służą do kompensacji, gdy beton rozszerza się lub kurczy ze zmianami temperatury. Połączenia betonowe są zwykle stosowane w celu zapobiegania pęknięciom, gdy beton się kurczy. Wstępne zaplanowanie miejsc gdzie mogą pojawić się pęknięcia zapewni nam posadzkę betonową lepszej jakości. Utworzone w określonych miejscach dylatacje pozwalają nam monitorować stan techniczny posadzki. Czasami ze względu na wykorzystane materiały ich szerokość lub rozpiętość, dylatacje  niezbędne są do poprawy wydajności materiałów i umożliwienia rozszerzania się/kurczenia lub przemieszczania się ich bez uszkadzania innych konstrukcji.

Dobranie odpowiedniego materiału i tego, czy jest on odpowiedni dla Twojego środowiska budowlanego jest kluczowe. Najczęściej stosowane materiały dylatacyjne stosowane przy konstrukcji płyt betonowych przedstawiamy poniżej.

Asfaltowe złącza dylatacyjne

 Asfalt jest najczęściej stosowanym materiałem dylatacyjnym używanym w płaskich betonach. Asfalt jest materiałem samouszczelniającym, dlatego rzadko wymaga dodatkowego uszczelniacza. Jest odporny na wycieki ropy naftowej i trudne środki czyszczące. Jest to materiał nieabsorbujący i dobrze chroni przed infiltracją wody. Asfaltowe złącza kompensacyjne często znajdują się w środowiskach zewnętrznych i o wysokiej wilgotności.

Dylatacje z włókien:

Dylatacje z włókien do zaawansowanej formy wypełniania wypełniaczy do asfaltu. Składają się z włókien komórkowych objętych chemicznie ciekłym asfaltem, a następnie schładzane do postaci półstałej. Materiał jest bardzo elastyczny i wszechstronny z doskonałymi właściwościami pamięci, aby wytrzymać ciągłe rozszerzanie i kurczenie się. 

Dylatacje z gąbki:

 Materiał gumy gąbkowej jest bardzo odpowiedni do zastosowań, w których temperatury szybko się zmieniają. Gąbka gumowa jest produktem wytwarzanym chemicznie o ogromnej elastyczności. Ma również wysoką odporność na ciepło i zimno, co czyni go doskonałym materiałem dylatacyjnym w budynkach, od odlewni po magazyny chłodnicze.

Korki dylatacyjne

Korek jest naturalnie występującym produktem organicznym pozyskiwanym z drzew korkowych. Jest to jeden z najbardziej odpornych dostępnych produktów dylatacyjnych. Producenci mieszają granulowany korek z żywicą fenolową, aby uzyskać niezwykle elastyczny i trwały materiał do spoin. Jedną z popularnych form jest samorozprężalny korek, który dobrze współpracuje z szybko kurczącymi się płytami, idealne zastosowanie ma np. w chłodniach. Korek rozciąga się znacznie poza swój stan obojętny bez zrywania wiązania z sąsiednimi materiałami betonowymi.

Dylatacje plastikowe

Tworzywo sztuczne ma również swoje miejsce jako betonowy kompensator. Chociaż większość plastikowych złącz kompensacyjnych nie nadaje się do zginania, tworzywo sztuczne może być idealnym materiałem w umiarkowanie stabilnych warunkach. Połączenia z tworzyw sztucznych są estetyczne w porównaniu z innymi opcjami, dzięki czemu są popularne w salonach sprzedaży i zakładach montażowych, w których ważna jest czystość.

Naprawy dylatacji metodą Ulbrichfuge

Sprawdzony system mas uszczelniających Ulbrichfuge to najlepsze rozwiązanie dla dylatacji i konstrukcji łączących.

Ulbrichfuge® to mieszanka do spoinowania wykonana z syntetycznego ciekłego materiału, który pozostaje trwale elastyczny i nie wymaga metalowych elementów wzmacniających. Dylatacje bardzo często mają słabe punkty, szczególnie w podłogach betonowych i podłogach standardowych, punkty te takie jak/pęknięcia/mikro pory/uszczerbienia, które powstają w wyniku uszkodzenia dylatacji, muszą być sterylne i wolne od wzrostu grzybów, ma to szczególnie duże znaczenie w zakładach produkujących produkty spożywcze, w branży gastronomicznej i medycznej o czym będzie mowa w dalszej części tego artykułu.  W każdym razie łączenia dylatacji są bardzo istotnym czynnikiem w budownictwie. Dylatacje muszą być rozmieszczone w regularnych, dokładnie zmierzonych odstępach i muszą być w stanie przyjąć wszelkie zmiany w płaszyźnie poziomej jak i ruchy pionowe. Dobrym przykładem są przejścia na placu budowy, po których jeżdżą samochody ciężarowe i ciężki sprzęt budowlany.

System mas uszczelniających Ulbrichfuge® ma wiele zalet technicznych w porównaniu z innymi połączeniami konstrukcyjnymi i dylatacyjnymi do betonu i jastrychu. Technologia ta zapewnia gładką powierzchnię i oferuje cechy, które łączą wysoką odporność na ścieranie, odporność na wilgoć i inne istotne czynniki takie jak sterylność. Dylatacje wykonane w technologii Ulbrichfuge są wolne od wzrostu grzybów i zarazków są również odporne na temperaturę i środki chemiczne. O pozostałych zaletach naszego produktu dowiedzą się Państwo czytając dalszą część tego artykułu.

Przegląd właściwości technicznych Ulbrichfuge®:

1. wysoka odporność na ścieranie,

2. doskonała przyczepność do przylegających płyt betonowych i jastrychu,

3. wyjątkowa odporność na dalsze pękanie,

4. idealny do wypełniania pęknięć w posadzkach betonowych,

5. odporność na penetrację wszelkiego rodzaju cieczy,

6. hermetyczna konstrukcja złącza,

7. stanowi idealną izolację akustyczną, pozwala na kontrolę emitowanego hałasu np. podczas ruchu wózków widłowych czy innych maszyn służących do transportu,

8. wysoka odporność termiczna na warunki atmosferyczne,

9. preparat o wysokiej odporności chemicznej,

10. doskonała odporność na mikroorganizmy,

11. dostosowuje się do zmian wymiarowych spowodowanych poziomym lub pionowym ruchem konstrukcyjnym,

12. sterylność,  zabezpieczenie przed wzrostem grzybów,

13. wytrzymuje duże obciążenia, a jednocześnie umożliwia ruch,

14. wysoka funkcjonalność przy niskich kosztach konserwacji.

System Ulbrichfuge pozwala na pełne korzystanie z powierzchni już po 30 minutach od wykonania naprawy. Zapewnia to minimalny przestój w pracy, produkcji lub transporcie na terenie magazynu, hali czy garażu podziemnego. Dodatkowo, stosowana przez nas technologia zapewnia maksymalną redukcję poziomu hałasu, wstrząsów i wibracji.

Zastosowanie masy elastycznej Ulbrichfuge w różnych branżach:

Dylatacje w posadzkach wykorzystywanych przez maszyny poruszające się przy pomocy poduszek powietrznych.

Podłogi przemysłowe, po których mają się przemieszczać urządzenia do transportu materiałów wykorzystujące poduszki powietrzne, muszą spełniać specjalne wymagania funkcjonalne. Takie podłogi wymagają szczelnego połączenia płyt, z których składa się posadzka. Nasze dylatacje konstrukcyjne są trwale szczelne dzięki specjalnie opracowanemu składowi systemu mieszanek do łączenia Ulbrichfuge®. System mieszanek uszczelniających Ulbrichfuge® doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie do obsługi transportu wykorzystuje się poduszki powietrzne.

Sektor transportu ciężkiego

Dylatacje w posadzkach wykorzystywanych przez maszyny służące do transportu ciężkiego. Podczas transportu bardzo ciężkich elementów występują duże obciążenia punktowe, które mają wpływ na konstrukcję złącza dylatacyjnego. Złamane/ukruszone krawędzie łącza płyt posadzki, które bardzo często wynikają z nadmiernego obciążenia stanowią duże zagrożenie. Przejeżdżanie po takich uszkodzonych łączeniach może powodować kołysanie wózków widłowych i upadek/zniszczenie ładunku a co najgorsze naraża na utratę zdrowia pracowników. System mas uszczelniających Ulbrichfuge® jest trwale elastyczny i może wytrzymać większe obciążenia dzięki swojej konstrukcji, zapobiega pękaniu krawędzi złącza. System mieszanek uszczelniających Ulbrichfuge® wyrównuje poziom, a tym samym zapewnia bezproblemowy przejazd maszyn z  dużym obciążeniem. Chroni strukturę budynku i zabezpiecza przewożone materiały.

Branża logistyczna

Technologia przeznaczona dla wszystkich firm logistycznych, transportowych i przewozowych. Transport pojedynczych ładunków nie stanowi problemu w sektorze logistyki i transportu, problemem jest raczej częstotliwość przejazdów, wzmożony ruch i rodzaj używanego sprzętu (tj. np. wózek widłowy z małymi twardymi kołami). To są główne przyczyny zużycia i uszkodzeń dylatacji. W wyniku uszkodzenia łączy konstrukcyjnych i dylatacyjnych zmniejsza się prędkość przejazdu przez dylatację. Ponadto eksploatacja wózków widłowych tj. kół, zawieszenia i elektroniki staje się droższa. Wszystkie te podzespoły ulegają degradacji. Z doświadczenia wiemy, że za wszystkie uszkodzenia podzespołów obwiniany jest personel pracowniczy co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Winna jest uszkodzona dylatacja. Nie wspominając o czynniku ludzkim; każdy przejazd przez uszkodzoną dylatację niszczy nie tylko sprzęt ale ma również zgubny wpływ na nadgarstki i plecy operatorów wózków.

Zastosowanie systemu mieszanek do łączenia Ulbrichfuge® w obszarach logistyki i transportu oferuje kluczowe zalety:

Wysoka odporność na ścieranie, zapewniająca zoptymalizowane „wewnętrzne” procedury operacyjne. Sprzęt do transportu materiałów może pracować z optymalną prędkością, zmniejszenie zużycia powoduje obniżenie kosztów konserwacji urządzeń transportowych, ryzyko utraty zdrowia pracowników jest zminimalizowane.

Parkingi wielopoziomowe

Dylatacje budowlane i dylatacyjne na parkingach wielopoziomowych i na parkingach.

Złącza konstrukcyjne stanowią kluczowy element na parkingach wielopoziomowych i na parkingach. Wilgoć wnika w konstrukcję podłogi z powodu nieszczelnych i niezamkniętych połączeń. Ekstremalna korozja w zbrojeniu betonu związana z solą odkładającą, powoduje znaczne uszkodzenia konstrukcyjne. Zanieczyszczenia oraz cząsteczki rdzy są przenoszone wraz ze spływającą wilgocią przez dylatacje, co prowadzi do zabrudzenia pojazdów i powierzchni posadzki.

Nieprzepuszczalność mieszanki uszczelniającej Ulbrichfuge® stanowi szczególną zaletę przy stosowaniu systemu na parkingach wielopoziomowych i na parkingach, ponieważ zapobiega przenikaniu cieczy hamuje również uszkodzenia korozyjne w konstrukcjach podłogowych. Zapobiega silnemu zabrudzeniu z powodu skorodowanych profili spoin.

Przemysł farmaceutyczny

Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym do sterylnych połączeń posadzki i przejść.

Bakterie i zarazki nie są tolerowane w obszarach laboratoryjnych i przygotowawczych w przemyśle farmaceutycznym. Zwłaszcza połączenia w konstrukcji podłogi są groźnym źródłem zarazków i bakterii. Dogłębne oczyszczenie porów w powierzchni nie jest możliwe ze względu na dziury w łączeniach posadzki. Zainstalowanie systemu masy uszczelniającej Ulbrichfuge® w konstrukcji zapewnia jednorodną poziomą powierzchnię, która umożliwia głębokie czyszczenie porów. Wydajność czyszczenia dylatacji wykonanej w technologii Ulbrichfuge tutaj jest tak dobra, jeśli nie lepsza niż na przylegającej do dylatacji podłodze.

Przemysł chemiczny

Dylatacje w przemyśle chemicznym często muszą być odporne na roztwory kwasów i zasady. Zwykła konstrukcja dylatacji umożliwia przenikanie roztworów kwasowych i żrących do konstrukcji łącza, co w nieunikniony sposób prowadzi do przenikania płynów, nie sprzyja to konstrukcji dylatacji, która po prostu przestaje pełnić swoją funkcję. System mieszanek do spoin Ulbrichfuge® ma skład materiału, który zapewnia odporność na roztwory kwasów i zasad. System mas uszczelniających Ulbrichfuge® zapewnia równe połączenie podłogi. W łatwy sposób można zauważyć, czy roztwory kwasów lub zasad miały wpływ na spoiny podłogowe, czy nie.

Kliniki, szpitale i laboratoria

Instytucje opieki zdrowotnej nie mogą tolerować żadnych zarazków ani bakterii. Dylatacje w konstrukcji podłogi są często siedliskami dla zarazków i bakterii. Różnice wysokości między poziomami podłogi lub przejściami budowlanymi utrudniają higieniczne czyszczenie. Instalacja systemu masy uszczelniającej Ulbrichfuge® zapewnia jednorodną, ​​płaską i równą powierzchnię. Czyszczenie miejsc, w których łączą się poziomy posadzki jest zatem równie łatwe, jak w przypadku sąsiednich podłóg będących na różnym poziomie.Głębokie czyszczenie porów w posadzce jest możliwe dzięki spełnieniu wymagań higienicznych dla wrażliwych obszarów medycznych.

Przemysłu spożywczy i specjalne standardy higieniczne

Przemysł spożywczy podlega specjalnym standardom higieny.  Pomieszczenia, w których wykonywane są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a ich wyposażenie, wystrój i konstrukcja mają eliminować ryzyko jej zanieczyszczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wszędzie tam, gdzie  przygotowywana jest żywność, złącza podłogowe są potencjalnymi siedliskami dla zarazków. System mas uszczelniających Ulbrichfuge® umożliwia uzyskanie jednorodnej konstrukcji i pozwala na wyrównanie szczelin budowlanych i dylatacyjnych. Wpływa to w znaczny sposób na wydajność czyszczenia posadzki.

Optymalna naprawa złączy budowlanych i dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz, w miejscach w których tradycyjne złącza i profile uległy zniszczeniu.

System mieszanek uszczelniających Ulbrichfuge® idealnie nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki specjalnej konstrukcji łącza i specjalnie opracowanemu elastycznemu materiałowi wypełniającemu złącze idealnie sprawdza się podczas tworzenia trwale elastycznych połączeń budowlanych np. dla przejść między budynkami, na których występuję większe natężenie ruchu. System mieszanek uszczelniających Ulbrichfuge® staje się wtedy optymalnym wyborem w porównaniu do tradycyjnych profili łączących. 

System mieszanek uszczelniających Ulbrichfuge® oferuje szczególne zalety, między innymi jest antypoślizgowy, zapewnia wysoką kompensację ruchu w obszarach poziomych i pionowych, a także  szczelność i nieprzepuszczalność dla roztworów żrących i zasadowych. Zaletą systemu mas uszczelniających Ulbrichfuge® w porównaniu z tradycyjnymi profilami fug jest również łatwość ich czyszczenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *